Ile kosztuje klub malucha?

Ile kosztuje klub malucha

Opublikowane 5 miesięcy temu

Klub malucha (zgodnie z oficjalną nomenklaturą – klub dziecięcy) to jedna z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi – w wieku od 1 roku do 3 lat. Obok roli opiekuńczej placówki takie pełnią funkcje wychowawcze i edukacyjne. Dzieci mogą przebywać w nich we wszystkie dni robocze, do 10 godzin dziennie. Wszystkie kluby malucha w Polsce – zarówno publiczne, jak i prywatne – działają odpłatnie. Ile kosztuje taka forma opieki nad dziećmi?

Czym jest klub dziecięcy?

Jeśli masz świadomość, jak funkcjonuje żłobek, właściwie wiesz już także, na czym polega klub malucha. Mimo pewnych różnic formalnych są to prawie takie same placówki. Klub dziecięcy jest miejscem, w którym znakomicie przygotowane do tej roli osoby mogą zapewnić Twojemu dziecku opiekę w czasie, gdy Ty nie będziesz w stanie się nim zająć – np. w godzinach Twojej pracy. W warunkach zbliżonych do domowych Twoja pociecha będzie mogła:

  • czuć się dobrze i bezpiecznie,
  • jeść odpowiednie do jej wieku i Twoich rekomendacji posiłki,
  • odbyć drzemkę w komfortowych warunkach,
  • bawić się i zdobywać nowe umiejętności,
  • spędzać czas z innymi dziećmi.

Jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym? Przed 2011 rokiem dzieliło je całkiem sporo – dlatego klubów malucha nie nazywano żłobkami. Później, na mocy kolejnych ustawowych regulacji, różnicie pomiędzy oboma typami placówek zaczęły się zacierać. Obecnie są one niewielkie. Najważniejsza to wiek podopiecznych – żłobki przyjmują dzieci już po 20 tygodniu życia, a kluby dziecięce po ukończeniu 12 miesięcy.

Czy istnieje różnica w cenie klubów dziecięcych i żłobków?

Młodzi rodzice, którzy szukają opieki dla swoich dzieci, często zastanawiają się, czy żłobki są darmowe, a co najmniej tańsze od klubów malucha. Niekiedy można spotkać się z błędnym przekonaniem, że żłobki to placówki państwowe, a kluby dziecięce – prywatne, a zatem komercyjne. W rzeczywistości zarówno kluby malucha, jak i żłobki mogą działać z ramienia organów administracji publicznej lub stanowić formę działalności gospodarczej. W obu przypadkach rodzice zobowiązani są uiszczać comiesięczne opłaty.

Nie jest prawdą także odwrotna teza, że kluby dziecięce są zdecydowanie tańsze od żłobków, bo oferują mniejszy zakres usług. Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście zdarzało się, że rodzice – sprawdziwszy, ile kosztuje prywatny żłobek – wybierali tańszą opcję, jaką była 5-godzinna opieka klubów malucha. W2017 roku zakres ustawowych wymagań wobec żłobków i klubów dziecięcych praktycznie został wyrównany. Obecnie różnice w cenach nie zależą od typu placówki. Wysokość czesnego zwykle uwarunkowana jest atrakcyjnością oferty i lokalizacji danego ośrodka.

Cennik klubu malucha – gdzie go szukać?

Chcesz poznać ceny klubów malucha w swoim mieście? Niektóre zamieszczają cenniki na swoich stronach internetowych, ale nie wszystkie. Dlatego, w poszukiwaniu korzystnej oferty, warto skontaktować się bezpośrednio z wybranymi placówkami. Takie rozeznanie oczywiście najłatwiej jest przeprowadzić w małych miejscowościach, gdzie działa tylko kilka klubów dziecięcych. W przypadku metropolii możesz posiłkować się Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych.

Na mocy obowiązujących przepisów wszystkie polskie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do lat 3 muszą uzyskać wpis do w wyżej wymienionej bazy danych. Jego warunkiem jest spełnienie wysokich standardów narzuconych przepisami prawa. Innymi słowy, Rejestr żłobków i klubów dziecięcych to spis placówek, do którym możesz bez obaw powierzyć swoją pociechę. W bazie tej znajdziesz przy tym wiele przydatnych informacji – o godzinach pracy placówki, liczbie dostępnych miejsc, a także wysokości opłat. 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest na bieżąco aktualizowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Niestety, dane w bazie nie zawsze są kompletne. Dają jednak pogląd na średnie ceny klubów dziecięcych w poszczególnych miastach.

Ile kosztuje klub malucha
Ile kosztuje klub malucha?

Ile kosztuje klub malucha w Warszawie?

Zgodnie z aktualnymi danymi (na styczeń 2023 roku), jakie figurują w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, miesięczne opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych w Warszawie wynoszą średnio 1450 zł. Dzienna opłata za wyżywienie zwykle mieści się w zakresie 13-16 zł. W większości placówek możesz uzyskać rozmaite zniżki. Upusty rzędu 10% przewidziane są dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz dla rodzin wielodzietnych. Jeśli do klubu dziecięcego zapisane zostanie rodzeństwo uczęszczającego już dziecka, to otrzyma ono zniżkę rzędu 10-20%.

Ile kosztuje klub malucha w Wrocławiu?

Za miesięczny pobyt dziecka w klubie malucha we Wrocławiu zapłacisz średnio 1300 zł. Przeciętna cena posiłków to 16-19 zł dziennie. Na zniżki, podobnie jak w stolicy, mogą liczyć rodzice samotni (5-10%) lub wychowujący dziecko niepełnosprawne (10%). Z Kartą Dużej Rodziny lub przy zapisie drugiego dziecka do tej samej placówki możesz uzyskać 5-20% rabatu. Wiele klubów malucha we Wrocławiu oferuje miejsca częściowo dotowane przez gminę – tańsze nawet o 500 zł od komercyjnych.

Ile kosztuje klub malucha w Poznaniu?

W Poznaniu bardzo wiele placówek proponuje opiekę  dwuzmianową (po 5 godzin dla każdej grupy dzieci), co sprawia, że ich cenniki na pierwszy rzut oka mogą wydać ci się bardziej atrakcyjne, niż w innych dużych miastach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko może zostać zapisane na obie zmiany. W takich przypadkach średnia opłata za miesięczną opiekę to około 1300 zł. Na dzienne wyżywienie musisz przeznaczyć 14-17 zł. Dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do danej placówki przewidziane są zniżki rzędu 5-15%.

Ile kosztuje klub malucha w Krakowie?

Kraków od lat uchodzi za jedno z najatrakcyjniejszych w Polsce miast. Zapewne dlatego średnie czesne w klubach malucha jest wyższe nawet niż w stolicy. Według ministerialnego portalu wynosi ono nieco ponad 1600 zł miesięcznie. Dzienna stawka za wyżywienie jest taka sama, jak w innych miejscowościach: 14,5-17,5 zł. Oczywiście krakowskie kluby dziecięce także oferują rozmaite zniżki – dla rodzeństw, dla dzieci niepełnosprawnych, dla maluchów z rodzin wielodzietnych. Możesz spodziewać się upustów w granicach 5-20%.

Ile kosztuje klub malucha w Gdańsku?

Średnia cena miesięcznego pobytu dziecka w klubie malucha w Gdańsku to 1350 zł. Warto wiedzieć, że w innym ośrodku trójmiejskiej metropolii – Gdyni – przeciętne czesne jest o 250 zł niższe. Jeśli mieszkasz w Gdańsku, na dzienne wyżywienie swojej pociechy w klubie malucha musisz przeznaczyć 15-18 zł. Oferowane przez placówki zniżki dotyczą tych samych grup, co w innych miastach. Najczęściej spotkasz się z upustami dla rodzeństw wynoszących 5-20% od zasadniczej kwoty. 

Ile kosztuje klub malucha w Łodzi?

W Łodzi średni koszt miesięcznego pobytu dziecka w klubie malucha jest relatywnie niski. Wynosi tylko 1000 zł. Dzienne opłaty za wyżywienie podopiecznych nie odbiegają od przeciętnych cen w metropoliach. Najczęściej spotkasz się ze stawkami 13-16 zł. Za to upusty dla rodzeństw dzieci uczęszczających do danej placówki  to nawet 30%. Wygląda więc na to, że choć postfabryczna  Łódź „dogoniła” już Wrocław czy Gdańsk pod względem standardu życia, jego koszty wciąż są niższe niż w innych wielkich miastach.

Ile kosztuje klub malucha w Szczecinie?

Z korzystnymi cenami klubów dziecięcych spotkasz się także w Szczecinie. Przeciętne miesięczne czesne to około 1150 zł. Opłaty za wyżywienie maluchów najczęściej mieszczą się w kwocie 10-13 zł. Zniżki dla rodzeństw czy dzieci z rodzin wielodzietnych wynoszą od 5% do 20%. Ciekawostką jest fakt, że spośród wszystkich wyżej wymienionych miast w Szczecinie działa chyba najwięcej publicznych (miejskich) klubów dziecięcych dofinansowanych z budżetu państwa. Mogą one zaoferować ceny znacznie niższe od średnich.

Co jeszcze musisz wiedzieć o cenach klubów dziecięcych?

W cenę klubów dziecięcych zazwyczaj należy wliczyć także wpisowe – jednorazową, coroczną opłatę w kwocie kilkuset złotych, gwarantującą dziecku miejsce w placówce. Wpisowe jest bezzwrotne. Te środki kluby malucha przeznaczają na ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz takie akcesoria dla dziecka, jak materiały plastyczne czy nocnik. 

Oprócz dodatkowych kosztów możesz liczyć także na dodatkowe upusty. Od kwietnia 2022 roku wszystkim rodzicom przysługuje tzw. żłobkowe (w kwocie 400 zł), czyli rządowe dofinansowanie do opieki nad najmłodszymi dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Możesz je uzyskać niezależnie od tego, czy chcesz posłać swoją pociechę do żłobka, czy do klubu dziecięcego. Nie ma także znaczenia, czy wybierzesz publiczną, czy prywatną placówkę.

Kluby dziecięce często korzystają z różnego typu dofinansowań. Miejsca w takich placówkach mogą być dotowane przez gminę albo z programów unijnych. Warto więc poszukać w swojej okolicy klubu dziecięcego, który może zaoferować czesne niższe o nawet kilkaset złotych, niż wynika to z jego standardowego cennika.

Przeczytaj też:

Poszukujesz żłobek lub przedszkole w swojej okolicy?

Komentarze

Copyright ©2024 by Placówkowo