Czy żłobki są darmowe?

Czy żłobki są darmowe

Opublikowane 1 rok temu

Polska należy do krajów, w którym udział wydatków socjalnych w PKB jest dość wysoki, przynajmniej jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Z budżetu państwa pokrywane są także koszty edukacji w placówkach publicznych. Można by więc spodziewać się także darmowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla najmłodszych. Niestety, rodzice, którzy chcą skorzystać z instytucjonalnej opieki nad swoimi pociechami, muszą przygotować się na comiesięczne wydatki. Sprawdź, ile kosztują żłobki i kluby malucha w Polsce!

Czy żłobek jest płatny?

Żłobek to instytucja dla dzieci od 21 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym ukończą 3 lata (w wyjątkowych sytuacjach – 4 lata). Maluchy mogą spędzać w niej do 10 godzin dziennie, co pozwala młodym rodzicom na powrót do pracy zawodowej. Jak funkcjonuje żłobek? Placówki tego typu zapewniają najmłodszym warunki zbliżone do domowych (opiekę, wyżywienie, możliwość drzemki itd.), a także zajęcia zabawowe z elementami edukacji. Szczegółowe zasady działania żłobków – tak publicznych, jak i prywatnych – regulują ich statuty, ale przede wszystkim polskie prawo. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku. Ten zapis nie pozostawia wątpliwości, że żłobki w Polsce nie są darmowe. Powyższa reguła dotyczy też innych instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi, w tym – klubów malucha. Działają one mniej więcej na tych samych zasadach, co żłobki. O tym, na czym polega klub malucha, przeczytasz w innych artykułach w naszym serwisie. 

Co to jest czesne w żłobku?

Cena żłobka (lub klubu dziecięcego) obejmuje dwie podstawowe składowe – czesne i wyżywienie. Czesne w żłobku to miesięczna opłata za profesjonalną opiekę nad dzieckiem w ustalonym wymiarze czasu (zazwyczaj – 10 godzin). W placówkach publicznych w kwotę tę wliczone są koszty zajęć edukacyjnych. Żłobki prywatne niekiedy pobierają dodatkowe opłaty, np. za naukę języka obcego. 

Comiesięczne opłaty, które uiszczają rodzice, służą także pokryciu stałych kosztów utrzymania placówki. To dlatego czesne w żłobkach prywatnych jest wyższe niż w przypadku żłobków publicznych, częściowo finansowanych ze skarbu państwa. Wszelkie opłaty związane z działaniem placówki prywatnej – tak jak w przypadku każdej innej firmy – ponosi przedsiębiorca. 

Z dodatkową opłatą za pobyt dziecka w żłobku – zarówno publicznym, jak i prywatnym – musisz liczyć się, gdy chcesz, by pozostało w placówce dłużej niż 10 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad Twoją pociechą, której nie obejmuje czesne, zapłacisz dodatkowo kilkadziesiąt złotych. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z dodatkowych godzin opieki sporadycznie, czy stale.

Czy żłobki są darmowe
Czy żłobki są darmowe?

Jaka jest wysokość czesnego w żłobkach?

Wysokość czesnego w publicznych żłobkach (podobnie jak w gminnych/miejskich klubach dziecięcych) ustalają poszczególne gminy. Jest ono takie samo w placówkach podlegających danej jednostce samorządowej. Rozpiętość cen w skali całego kraju jest dość duża, ale zwykle mieszczą się one w granicach 300-700 zł. Wyjątek stanowią żłobki stołeczne, w których opieka nad dziećmi jest bezpłatna (rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia).

Ile kosztuje prywatny żłobek? O wysokości czesnego w takiej placówce decyduje jej właściciel. Uzależniona jest ona od wielu czynników, przede wszystkim od atrakcyjności oferty. Średnie ceny niepublicznych żłobków są różne w poszczególnych miastach. W każdym jednak możesz znaleźć zarówno taką placówkę, która swoje miesięczne usługi wycenia na około 1000 zł, jak i taką, w której czesne wynosi blisko 2000 zł. 

A ile kosztuje klub malucha? Wysokość czesnego w prywatnych placówkach zazwyczaj nie odbiega od stawek w niepublicznych żłobkach. Biorąc pod uwagę, jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym (kluby muszą spełnić nieco mniej formalnych wymogów niż żłobki), w tych drugich możesz spodziewać się nieco niższych opłat. 

Ile kosztuje wyżywienie w żłobku?                                                                                          

Drugą składową opłaty za żłobek jest koszt wyżywienia dziecka, czyli 4 posiłków (śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku) w przypadku 10-godzinnej opieki. Żłobki najczęściej podają w swoich cennikach stawki dzienne. Wynoszą one od kilku złotych w placówkach publicznych, do nawet 20 zł w prywatnych

Podobnie jak w przypadku czesnego, wysokość opłat za wyżywienie w publicznych żłobkach i klubach dziecięcych ustalają organy samorządowe. Ceny posiłków w placówkach prywatnych są zróżnicowane. Na ich wysokość wpływają takie czynniki, jak lokalizacja żłobka albo to, czy dysponuje on własną kuchnią, czy  korzysta z usług firmy cateringowej. 

Większość placówek oferuje kilka wariantów menu, aby uwzględnić indywidualne potrzeby swoich podopiecznych. Opłata za posiłki przygotowane według zasad diety eliminacyjnej czy wegetariańskiej jest nieznacznie wyższa niż cena standardowego wyżywienia. 

Czym jest wpisowe w żłobku?

Jeśli chcesz zapisać dziecko do niepublicznej instytucji, musisz liczyć się z dodatkowym kosztem w postaci jednorazowej opłaty rezerwacyjnej – tzw. wpisowego. Wpisowe w żłobku uiszcza się przy podpisaniu umowy na dany rok szkolny. Opłata ta wynosi średnio 400-500 zł i jest bezzwrotna. Stanowi gwarancję miejsca w placówce. Pokrywane są z niej także koszty ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) zakupu środków higienicznych, materiałów dydaktycznych, pomocy plastycznych itp.  

Czy ceny w żłobku mogą być niższe?

Choć żłobki i kluby dziecięce nie są darmowe, możesz skorzystać z różnego typu dotacji. Wszystkim rodzicom przysługuje tzw. żłobkowe, czyli comiesięczne rządowe dofinansowanie w kwocie do 400 zł. ZUS przekazuje je bezpośrednio na konto wskazanej placówki – publicznej lub prywatnej. Jeśli spełniasz określone ustawą warunki, otrzymasz także świadczenie RKO (rodzinny kapitał opiekuńczy) w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko. W wielu żłobkach niepublicznych możesz ubiegać się o miejsca częściowo dotowane z budżetu gminy albo programów unijnych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze oferują także rozmaite zniżki. W większości żłobków i klubów dziecięcych otrzymasz upust od 5% do nawet 50%, jeśli:

  • korzystasz z Karty Dużej Rodziny,
  • wychowujesz dziecko samotnie,
  • zapiszesz rodzeństwo swojej pociechy.

W praktyce może okazać się, że za prywatny żłobek zapłacisz nie więcej niż za gminny, a jedyne koszty, jakie poniesiesz w placówce publicznej, to opłata za wyżywienie.

Przeczytaj też:

Poszukujesz żłobek lub przedszkole w swojej okolicy?

Copyright ©2024 by Placówkowo