Ile kosztuje prywatne przedszkole?

Ile kosztuje prywatne przedszkole

Opublikowane 5 miesięcy temu

Przedszkola prywatne, nazywane także niepublicznymi, to pod wieloma względami takie same placówki, jak przedszkola gminne (publiczne). Przeznaczone są dla dzieci z tej samej grupy wiekowej, realizują program nauczania zgodny z tą samą podstawą programową, zobowiązane są zatrudniać nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Jaka jest różnica między przedszkolem prywatnym a publicznym? Dotyczy przede wszystkim prowadzących je podmiotów  i źródeł finansowania. Różnica ta może więc znaleźć odzwierciedlenie w atrakcyjności oferty i cenach placówek.

Czy przedszkola publiczne są darmowe?

Przedszkola publiczne prowadzone są przez organy jednostek samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu gminy czy miasta. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem takie placówki muszą zapewnić dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Przedszkola mogą pobierać opłaty w kwocie nie wyższej niż 1,14 zł za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem. Obowiązek ten łączy wszystkie publiczne formy wychowania przedszkolnego, w tym punkty przedszkolne (sprawdź, jakie są różnice między przedszkolem a punktem przedszkolnym!).

Sprawdź kiedy rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola w 2024 roku!

Czy to oznacza, że posyłając dziecko do przedszkola publicznego na 10 godzin, zapłacisz jedynie symbolicznych kilka złotych dziennie? Niezupełnie. Jeśli planujesz zapisać swoją pociechę do miejskiej placówki, musisz liczyć się z szeregiem dodatkowych kosztów: wyżywienia, wyprawki (artykuły higieniczne, przybory plastyczne itp.), dodatkowych zajęć (wykraczających poza podstawę programową). W praktyce comiesięczna opłata za przedszkole publiczne to kilkaset złotych. Stwierdzenie, że placówki gminne są – w odróżnieniu od prywatnych – darmowe, byłoby więc sporym nadużyciem.

Za co trzeba zapłacić w prywatnym przedszkolu?

Przedszkola prywatne najczęściej są droższe od publicznych. Na ich cenę składa się:

  • czesne, czyli miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce, w którą często wliczone są koszty, jakie rodzice muszą ponosić w placówkach publicznych (np. zajęcia spoza podstawy programowej, elementy wyprawki, czasem nawet wyżywienie),
  • wyżywienie, którego koszt zależy od jadłospisu dziecka – oprócz diety ogólnej dostępnych jest zwykle kilka innych pakietów (wegetariański, bezglutenowy itp.) nieco droższych od podstawowego,
  • wpisowe – tzw. opłata rekrutacyjna, którą wnosi się jednorazowo przy podpisaniu umowy z przedszkolem na dany rok (w przypadku kontynuacji współpracy w następnych latach kolejne takie opłaty są z reguły niższe); wpisowe jest bezzwrotne, ale pokrywane są z niego m.in. koszty ubezpieczenia NNW, materiałów dydaktycznych, imprezy urodzinowej dla dziecka.

Przedszkola prywatne zwykle oferują szereg ponadprogramowych zajęć, np. naukę pływania, karate. Niekiedy wliczają je w czesne, ale często są dodatkowo płatne, podobnie jak zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą czy psychologiem. Tacy specjaliści współpracują stale z przedszkolami integracyjnymi (jeśli nie wiesz, co to jest przedszkole integracyjne, sprawdź koniecznie, nim wybierzesz placówkę dla swojego dziecka!). Ich darmową opiekę mają zagwarantowaną dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną. 

Od czego zależy cena prywatnego przedszkola?

Rozbieżność w wysokości opłat w niepublicznych przedszkolach jest bardzo duża. Niektóre przedszkola prywatne mogą okazać się tańszą nawet opcją niż placówki publiczne. Są jednak i takie, w których czesne wynosi kilka tysięcy złotych. Na cenę prywatnego przedszkola wpływają takie czynniki, jak:

  • lokalizacja – placówki w dużych miastach są zwykle droższe niż te w niewielkich miejscowościach,
  • atrakcyjność oferty – im więcej zajęć wykraczających poza programowe minimum oferują przedszkola, tym z reguły są droższe,
  • warunki lokalowe – nowoczesne, bogato wyposażone przedszkola zwykle są droższe od placówek z mniejszą liczbą udogodnień.

O cenie przedszkola mogą też decydować stosowane w nim metody nauczania, choć nie jest to regułą. Czy wiesz, co to jest przedszkole Montessori? Taka placówka działa w oparciu o specyficzny system edukacyjny. Korzysta przy tym z nietypowych pomocy dydaktycznych. Zazwyczaj jednak cennik przedszkola Montessori nie odbiega znacząco od tego, jaki można spotkać w „zwykłych” przedszkolach. Przeciętne ceny oferują też przedszkola i oddziały integracyjne. Co więcej, rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na liczne ulgi, a nawet całkowite zwolnienie z opłat stałych. Jednocześnie nietypowe formy edukacji mogą znacząco podnieść cenę przedszkola, tak jak dzieje się to np. w placówkach międzynarodowych, prowadzonych zgodnie z anglosaskimi programami nauczania.

Ile kosztuje prywatne przedszkole
Ile kosztuje prywatne przedszkole?

Przeczytaj też artykuł: jak skutecznie reklamować przedszkole w Internecie!

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Warszawie?

Stołeczne prywatne przedszkola należą do najdroższych w Polsce. To w Warszawie najwięcej jest placówek międzynarodowych czy dwujęzycznych. Większość przedszkoli oferuje bogaty pakiet zajęć edukacyjno-rozwojowych. W niektórych placówkach w czesne wliczone są takie ponadprogramowe zajęcia, jak joga czy trening umiejętności społecznych, w innych – miesięczna opłata obejmuje tylko podstawowy program. Różnice w wysokości czesnego są więc dość duże. Przeciętnie wynosi 1400 zł. Koszt wyżywienia (o ile nie jest wliczone w czesne) to około 18 zł. Większość placówek pobiera wpisowe, którego średnia wysokość to 600 zł.

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Wrocławiu? 

Niezwykle bogatą ofertę ma także trzecie pod względem liczby mieszkańców polskie miasto, czyli Wrocław. Podobnie jak w Warszawie znajdują się tam placówki bardzo ekskluzywne. Jednocześnie we Wrocławiu częściej możesz spotkać przedszkola, które obniżają stałe opłaty dla rodziców z tytułu dofinansowania uzyskanego od Urzędu Miasta. Przeciętna wysokość czesnego to około 1000 zł, ale – jeśli jesteś szukasz dla swojej pociechy przedszkola we Wrocławiu – masz szansę znaleźć i takie placówki, które za całodzienną opiekę pobierają 700 zł miesięcznie. Średni koszt dziennego wyżywienia we wrocławskich przedszkolach to 17 zł, a opłaty wpisowej – 500 zł.

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Poznaniu?

Liczba przedszkoli niepublicznych w Poznaniu ostatnimi laty bardzo wzrosła. Zapotrzebowanie na edukację dla dzieci w wieku lat 3-6 jest tak duże, że niepubliczne placówki mogą pozwolić sobie na dyktowanie dość wysokich cen. Przeciętnie jest to około 1200 zł miesięcznie. Wysoka jest także opłata rekrutacyjna gwarantująca miejsce w przedszkolu – średnio 700 zł. Średni koszt podstawowej diety to 16 zł dziennie. Podobnie jak we Wrocławiu wiele poznańskich placówek korzysta z dofinansowania z Urzędu Miasta. Nie oznacza to automatycznie zniżek dla rodziców, ale możesz znaleźć w Poznaniu przedszkola, w których czesne wynosi jedynie 300-400 zł.

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Krakowie?

W Krakowie spotkasz się z bardzo dużą rozpiętością cen. Oferta miasta uchodzącego za jedno z najatrakcyjniejszych w Polsce jest przebogata. Znajdziesz placówki, w których Twoje dziecko może kształcić się w ramach programów opartych o zachodnie wzorce albo uczyć się kilku języków obcych. Tam możesz spodziewać się czesnego powyżej 1500 zł i równie wysokiej opłaty wpisowej. Jednocześnie w Krakowie działają dobre przedszkola prywatne, w których miesięczna opłata nie przekracza 500 zł. W tej sytuacji trudno określić średnią cen. Wynosi ona około 900 zł, ale zwykle czesne jest znacznie wyższe lub niższe. Przeciętny koszt dziennego wyżywienia to 16 zł.

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Gdańsku?

Równie duża jest rozpiętość cen prywatnych przedszkoli w Gdańsku. Znajdziesz zarówno takie, w których zapłacisz co miesiąc 1200 zł, jak i takie, w których czesne wynosi nieco ponad 400 zł, a dzieci mogą uczęszczać bezpłatnie na ponadprogramowe zajęcia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. I znów trudno mówić o średniej cen – niewiele jest placówek placówkę z czesnym w kwocie 800 zł miesięcznie. Gdańskie przedszkola niepubliczne pobierają około 500 zł wpisowego. Jednocześnie częściej niż w innych dużych miastach odstępują od tej opłaty. Średni koszt dziennej diety podstawowej to 15 zł

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Łodzi?

Jeśli jesteś mieszkańcem Łodzi, spotkasz się ze stosunkowo zrównoważoną ofertą cenową prywatnych przedszkoli. Możesz za to spodziewać się za to niezwykle zróżnicowanej oferty programowej! Łódzkie placówki niepubliczne często stawiają na edukację profilowaną, dzięki czemu możesz posłać swoją pociechę do przedszkola muzycznego, sportowego, ekologicznego… Średnia wysokość czesnego w łódzkich przedszkolach niepublicznych to 850 zł. W większości placówek musisz uiścić opłatę rekrutacyjną w kwocie około 500 zł. Koszt dziennego wyżywienia to średnio 17 zł.

Ile kosztuje prywatne przedszkole w Szczecinie?

W Szczecinie (być może ze względu na jego przygraniczną lokalizację) znajduje się kilka drogich przedszkoli międzynarodowych. Spotkasz się tu również, tak jak w Łodzi,  z rozległą ofertą prywatnych przedszkoli profilowanych. Musisz jednak liczyć się z wyższym czesnym niż w łódzkich placówkach. Średni  koszt całodziennej opieki nad dzieckiem w niepublicznym przedszkolu w Szczecinie to 1050 zł. Przeciętna wysokość opłaty rekrutacyjnej jest taka sama jak w Łodzi – wynosi 500 zł. Niższa jest za to stawka żywieniowa – średnio wynosi 14 zł dziennie, ale wiele placówek oferuje 4 posiłki za zaledwie 10 zł. 

Czy można otrzymać zniżki na prywatne przedszkole?

Mimo iż ceny prywatnych przedszkoli – przynajmniej w dużych miastach – są dość wysokie, rodzice mogą skorzystać z rozmaitych ulg. Przede wszystkim większość placówek oferuje dwa pakiety cenowe – znacznie niższe jest czesne przy opiece 5-godzinnej. Na zniżki możesz liczyć, jeśli posiadasz Karty Dużej Rodziny, zapisujesz do jednego przedszkola rodzeństwo albo dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dopłaty do opieki przedszkolnej często oferują pracodawcy. Niektóre placówki udzielają zniżek w oparciu o karty miejskie (np. Kartę Warszawiaka). W każdym przypadku warto negocjować opłatę za przedszkole z jego dyrekcją.

Przeczytaj też:

Poszukujesz żłobek lub przedszkole w swojej okolicy?

Komentarze

Copyright ©2024 by Placówkowo