Żłobek Świętej Anny

 • Żłobek Prywatny
 • Katolicki
 • Montessori
 • aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26, 93-281 Łódź
 • Ocena: /5 (0 opinii)
 • 0 obserwujących
 • Pakiety cenowe
 • Pełen etat: 1 350 zł
 • Opis obiektu

Zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb
dziecka. Zapewnienie stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w żłobku
oraz w trakcie zajęć poza jego terenem. Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Żłobek jako placówka katolicka przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system
wartości. Każdemu dziecku, niezależnie od przekonań rodziców, zapewnia się poszanowanie jego
godności i respektowanie tożsamości. Cele oraz zadania opiekuńczo-wychowawcze zapewniające zindywidualizowany
i zintegrowany rozwój dziecka osiągane są poprzez działania oparte na koncepcji pedagogicznej Marii
Montessori. Zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori o wyborze miejsca, czasu I przedmiotu
pracy decyduje dziecko. Dzieci pracują indywidualnie, bądź w małych grupach, powstających
spontanicznie z ich inicjatywy.

 • Zajęcia w cenie
 • Zajęcia dodatkowo płatne
 • Program nauczania

 • Udogodnienia
 • Placówka posiada
 • Wyżywienie
 • Aktywności dodatkowe
 • Konsultacje ze specjalistami
 • Brak przypisanego właściciela
 • Jesteś właścicielem tej placówki?
 • Adres

aleja Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26, 93-281 Łódź

Opinie

Doskonały0%

Bardzo dobry0%

Dobry0%

Sprawiedliwy0%

Słaby0%

 

Żłobek Świętej Anny otrzymał 0 opinii ze średnim wynikiem  out of 5

 

Opinie użytkowników

Copyright ©2024 by Placówkowo