Słonecznik

 • Przedszkole Prywatne
 • Montessori
 • Wolfganga Amadeusza Mozarta 4, 02-736 Warszawa, Polska
 • Ocena: /5 (0 opinii)
 • 0 obserwujących
 • Pakiety cenowe
 • Pełen etat: 2 200 zł
 • Opis obiektu

PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZNIK ISTNIEJE OD 2001 ROKU.

Doświadczenie i stabilność pozwalają nam nieustająco patrzeć do przodu i stale się rozwijać. Stworzyliśmy miejsce, które nie jest krótkoterminowym projektem. To przedszkole, które stawia dziecko w centrum uwagi, a jako stabilne miejsce pracy, skupia najlepszych nauczycieli.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NASZEJ PRACY

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Każde dziecko jest inne. Dzieci mają różną wrażliwość, styl uczenia się, tempo pracy, predyspozycje. Nauczyciele znają swoich podopiecznych oraz ich potrzeby i możliwości, dzięki czemu mogą dostosować wyzwania dla każdego z nich.

SZACUNEK
Każde dziecko jest serdecznie przyjęte przez troskliwych i uważnych nauczycieli. Bliskie relacje, atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku dają poczucie bezpieczeństwa, dodają odwagi i pewności siebie.

SAMODZIELNOŚĆ
Samodzielność dzieci montessoriańskich jest słynna na całym świecie. Jest ona niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność, zaangażowanie.

NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie.

WSPÓŁPRACA
Umiejętność współpracy, komunikacji to kluczowe kompetencje. Tworzymy relacje pełne wrażliwości i ciepła. Zachęcamy dzieci do współpracy, korzystania z pomocy kolegów i udzielania jej.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY
Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

PRZYGOTOWANE OTOCZENIE
Starannie przygotowane otoczenie bogate w inspirujące materiały pozwala swobodnie eksplorować, doświadczać, rozwijać wiedzę i umiejętności z różnych obszarów.

WOLNOŚĆ WYBORU
Gdy dzieci mają możliwość podejmowania decyzji, angażują się chętnie, są wytrwałe i na długo koncentrują uwagę. Nie potrzebują zachęty, nagrody czy oceny. Ważna jest dla nich własna satysfakcja.

 • Zajęcia w cenie
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski
 • Rytmika
 • Sensoplastyka
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia dodatkowo płatne
 • Balet
 • Taniec nowoczesny
 • Program nauczania

Przedszkole montessori słonecznik oferuje program wychowania i edukacji oparty na założeniach pedagogiki dr marii montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu kościoła katolickiego.

 

Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową MEN. Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskimi materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 2,5 – 3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

 

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia – czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści – logopeda i psycholog.

 • Udogodnienia
 • NVC
 • Placówka posiada
 • Parking
 • Plac zabaw na podwórku
 • Wyżywienie
 • Catering
 • Menu bez cukru
 • Aktywności dodatkowe
 • Animacje
 • Imprezy okolicznościowe
 • Imprezy tematyczne
 • Urodziny
 • Warsztaty dla dzieci
 • Wycieczki
 • Konsultacje ze specjalistami
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Brak przypisanego właściciela
 • Jesteś właścicielem tej placówki?
 • Adres

Wolfganga Amadeusza Mozarta 4, 02-736 Warszawa, Polska

Opinie

Doskonały0%

Bardzo dobry0%

Dobry0%

Sprawiedliwy0%

Słaby0%

 

Słonecznik otrzymał 0 opinii ze średnim wynikiem  out of 5

 

Opinie użytkowników

Placówkowo LOGO

Copyright ©2024 by Placówkowo