Midori Preschool Wilanów Warszawa

 • Przedszkole Prywatne
 • Artystyczne
 • Językowe
 • Międzynarodowe
 • Montessori
 • Rumiana 86, Warszawa
 • Ocena: /5 (0 opinii)
 • 0 obserwujących
 • Pakiety cenowe
 • Pełen etat: 2 000 zł
 • Pół etatu: 1 700 zł
 • Opis obiektu

O PRZEDSZKOLU

Midori Pre-school jest miejscem, w którym dzieci rozwijają swoje pasje, zdobywają nowe umiejętności i odkrywają świat w pełni zaangażowanego, holistycznego podejścia, przy wsparciu wspaniałych nauczycieli z powolaniem i empatią.

W Midori  Preschool każdego dnia stawiamy na kreatywność, samodzielność, wszechstronny rozwój,  naukę języków obcych oraz kontakt ze sztuką i kulturą świata. Staramy się, aby dzieci koncentrowały się na swoich działaniach i dążyły do samodzielności, budując w nich wiarę w siebie i otaczający świat.

W naszym przedszkolu wszystkie zajęcia odbywają się w dwóch językach – polskim oraz angielskim -codziennie z Native Speakerem. Wspólpracujemy z zespołem Nauczycieli, którzy  tworzą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: polską oraz międzynarodową.

Głównym celem naszej pracy jest wychowanie dzieci szczęśliwych, wszechstronnie uzdolnionych,  śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających świetny kontakt z otoczeniem oraz czujących się swobodnie we współczesnym świecie.

Motto naszego przedszkola HAPPY CHILDHOOD najlepiej ilustruje nasze cele, misję oraz podejście do Małego Wielkiego Człowieka:)

Midori Pre-school mieści się w spokojnej i urokliwej  dzielnicy Wilanów Królewski przy ul. Rumianej 86 w Warszawie. Posiada plac zabaw oraz ogród. Do przedszkola prowadzi dogodny dojazd z głównych ulic, a na terenie placowki znajdują się miejsca parkingowe.

OFERUJEMY:

●Zajęcia w dwóch językach🇵🇱🇬🇧

●Native Speaker codziennie🇬🇧

●Dodatkowo język niemiecki🇩🇪

●Komunikacja empatyczna (NVC)

●Elementy pedagogiki M.Montessori

●Metoda projektu

●Immersja językowa (immersion method)

●Integracja sensoryczna (SI)

●Wszechstronny rozwój

●Indywidualne podejście

● Kameralne grupy

●Rozbudzanie kreatywności, samodzielności

●Kontakt ze sztuką

●Promowanie zdrowego stylu zycia.

●Budowanie przyjaznych relacji, wiary w siebie i otaczający świat.

●Wiele zajęć dodatkowych (ceramika, taniec, judo, nauka gry na pianinie, teatr, sport)

●Kąciki tematyczne: kulinarny, botaniczny, matematyczny, naukowy etc.

●Wykwalifikowana kadra pedagogiczna: polska oraz międzynarodowa.

 • Zajęcia w cenie
 • Alpakoterapia
 • Bajkoterapia
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski
 • Język Niemiecki
 • Język Ukraiński
 • Matematyka
 • Rytmika
 • Sensoplastyka
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia dodatkowo płatne
 • Taniec nowoczesny
 • Program nauczania

METODY NAUCZANIA

NVC – KOMUNIKACJA EMPATYCZNA (Nonviolent communication, Porozumienie bez Przemocy).Budowanie relacji opartych na porozumieniu, wzajemnym zrozumieniu, szacunku, otwartości na kontakt oraz działanie z intencją budowania porozumienia, a nie szukania racji, winy, zasług. NVC zdefiniował dr Marshall Rosenberg w latach 60 – tych. Istotą Komunikacji Empatycznej nazywanej także „językiem serca” jest umiejętność wykazywania empatii, kontakt ze sobą oraz drugą osobą.

 

METODA PROJEKTÓW REGGIO EMILIA

Metoda Reggio Emilia to filozofia edukacyjna, skupiająca się na edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obserwacja każdego dziecka i stymulowanie go do rozwijania jego mocnych stron stanowi jeden z fundamentów tego podejścia. Każde dziecko ma nieograniczony potencjał rozwoju i jest chętne do interakcji oraz poznawania otaczającego go świata w przeciwieństwie do wizji, w której dziecku narzuca się wiedzę, jaką musi posiąść. Dzięki temu programowi nauczania, dzieci mogą wyrażać siebie na różne sposoby, rozwijając swoją osobowość. Do każdego dziecka podchodzi się w sposób indywidualny, wzmacniając jego zdolności i predyspozycje. Zachęca się do podejmowania takich działań, jak malowanie, rysowanie, rzeźbienie oraz aktorstwo – wszystkie te czynności są postrzegane jako „języki”, którymi posługują się dzieci. Poprzez umożliwienie dzieciom zaangażowania się w znaczące doświadczenia edukacyjne, podejście Reggio Emilia pomaga zaszczepić miłość do nauki oraz ulepsza wczesną edukację. W oparciu o tę metodę tak przygotowujemy nasze otoczenie, aby stało się „trzecim nauczycielem”. Dzięki różnorakim projektom edukacyjnym np. „Ogród nasz drugi dom” czy „Litery i słowa na co dzień” czy projekt „Mały kucharz”, dzieci mają okazję zanurzyć się w zabawie, a przez to zdobywać nowe kompetencje. Wówczas wszystkie czynności dydaktyczne, artystyczne i ruchowe związane są z danym tematem.

 

PEDAGOGIKA M.MONTESSORI

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

-rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, 

-wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

-wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

– osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

– wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnieniu od nagrody,

– formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

– szacunku dla pracy innych,

– rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

– osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 

METODA IMMERSJI JĘZYKOWEJ

Immersja językowa oznacza zanurzanie się w języku, otaczanie się nim na co dzień w najróżniejszych sytuacjach. Metoda ta traktuje język jako narzędzie do poznawania otaczającego świata. Ucząc się języka w ten sposób, robi się to niejako przy okazji. Wprowadzamy dziecko w świat języka obcego, bez wyjaśnień w języku ojczystym. Dziecko poznaje świat intuicyjnie, obserwuje, uczy się, słucha i zaczyna mówić. Jest to bardzo skuteczna metoda nauki, gdyż działa w sposób naturalny i pozwala na stopniowe oswajanie się z językiem obcym. Dzieci uczą się bardzo szybko, traktując naukę jako przygodę. Podczas gier i zabaw przedszkolak nie czuje presji, że musi się czegoś nauczyć, bo przychodzi to w sposób naturalny.

Do najczęściej wymienianych zalet immersji językowej należą:

– nauka bez stresu, w naturalny sposób, połączona z zabawą: dzieci śpiewają, tańczą, grają, rysują, uczą się wierszyków oraz wyliczanek

– nauka jest intuicyjna – dzieci używają słownictwa podczas czynności higienicznych oraz wszystkich innych form aktywności przedszkolnej.

 

PEDAGOGIKA ZABAWY

Harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu najlepszych cech. Pedagogika zabawy dostarcza nauczycielowi rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczniami. Pedagogika zabawy kieruje się następującymi zasadami: dobrowolność, wykorzystanie szeroko rozumianej zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka, kształtowanie umiejętności zawierania kontaktów z dziećmi.

Rodzaje zabaw stosowanych w pedagogice zabawy:

– zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie otoczenia, poznanie imion,

– zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest,

– zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, potrzeby dziecka, – gry dydaktyczne polegające na przedstawieniu danych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł,

– gry dyskusyjne polegające na analizowaniu danego problemu z różnych stron z włączeniem wiedzy i doświadczenia,

– zabawy umożliwiające samoocenę,

– zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną zabawę bez rywalizacji

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Kinezjologia Edukacyjna określana mianem gimnastyki mózgu pomaga dzieciom na rozwinięcie ich potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele. Ćwiczenia gimnastyki mózgu tworzą nowe połączenia nerwowe, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie z kolei odbywa się właściwy dla każdego człowieka proces uczenia. Proste ruchy ciała jakie opracował Dennison w szybkim czasie prowadzą do poprawy koncentracji na określonym zadaniu, na poprawie koordynacji ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki ćwiczeniom wzrokowej ósemki, alfabetycznej ósemki następuje poprawa widzenia centralnego i obwodowego, poprawia się jakość pisania, czytania, wysławiania się. Dzieci stają się spokojniejsze, mniej pobudzone, zrelaksowane, dodają im energii do działania, szybciej przyswajają nowe wiadomości. Dzieje się tak dzięki zsynchronizowaniu półkuli logicznej odpowiedzialnej za liczby, wzory, działania matematyczne oraz półkuli prawej odpowiedzialnej za emocje.

Celem tej metody jest:

-przygotowanie dziecka do pisania i czytania,

– poprawa koncentracji, spostrzegawczości,

– zwiększenie ilości i tempa zapamiętanego materiału,

– usprawnienie zmysłów,

– poprawa widzenia centralnego i obwodowego,

– likwidowanie napięć i lęków,

– wzrost poczucia własnej wartości,

– rozwijanie kreatywności i uzdolnień artystycznych,

-osiągnięcie przez dziecko dobrego samopoczucia i nawyku pozytywnego myślenia,

– przezwyciężenie trudności związane z dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

 

METODY DOBREGO STARTU

Wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni i czasie oraz rozwijanie podstawowych funkcji spostrzegania i motoryki.

W metodzie wykorzystuje się trzy rodzaje ćwiczeń:

-ćwiczenia ruchowe – celem jest usprawnianie analizatora kinestetyczno-ruchowego,

-ćwiczenia ruchowo-słuchowe – celem jest usprawnianie analizatora kinestetyczno-ruchowego i słuchowego,

-ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe – celem jest usprawnianie trzech analizatorów równocześnie kinestetyczno-ruchowego, słuchowego, wzrokowego.

Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, rysuje, słucha, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Jest to niezbędne do opanowania umiejętności pisania i czytania.

Metoda składa się z dwóch części:

– piosenki do wzorów graficznych, do rysowania

-piosenki na literki tzw. Alfabet Piosenek

Zestaw ćwiczeń usprawnia funkcje psychomotoryczne, wzrokowe, słuchowe, ruchowe, utrwala lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

 

METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Doskonalenie umiejętności wypowiadania myśli, wrażeń, wątpliwości, uświadomienie wartości estetycznych, wyzwolenie porównania i oceniania, kształtowanie kreatywnej postawy.

Metody twórczego myślenia:

-analogia fantastyczna – dziecko wymyśla konsekwencje podanych zdarzeń i przedstawia je w pracy plastycznej,

-metafora sensoryczna – dziecko szuka symboli do pojęć ogólnych np. ciepło, ruch,

– analogia personalna – dziecko wczuwa się w symbole, przedmioty np. jestem kropelką wody,

– metoda rysunkowa – dziecko przedstawia w formie plastycznej np. pojęcia abstrakcyjne.

Techniki stymulujące myślenie twórcze:

– sztafeta – uzupełnianie pomysłów poprzednika o nowe elementy,

– język ciała – wyrażanie przy pomocy ruchów ciała nastroju, czynności,

– obora – naśladowanie głosów zwierząt,

– improwizacja muzyczna, burza pytań,

– archiwum – wyszukiwanie rzeczy według określonych kryteriów,

– łańcuch obrazów – układanie wspólnego opowiadania.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – SENSOPLASTYKA

Zabawy sensoryczne pozwalają dzieciom wyrażać swoje emocje i odczucia w naturalny sposób. Poprzez manipulację różnymi materiałami i eksplorowanie ich właściwości, dzieci mają szansę przeżywać przyjemne doznania i wyrażać swoje emocje. Sensoplastyka stwarza przestrzeń, w której dzieci mogą rozwijać inteligencję emocjonalną, kreatywność i indywidualną ekspresję.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Wyzwalaniu aktywności i twórczości dzieci służą zajęcia muzyczne, które są prowadzone wg ideii Carla Orffa, aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, muzykoterapii w tym choreoterapii oraz arteterapii (działań plastycznych przy muzyce i do muzyki).

W koncepcji C. Orffa ma miejsce twórcze obcowanie z muzyką, przenika ją idea kreatywności w każdym zakresie. Zajęcia prowadzone wg koncepcji Orffa pozwalają na rozwój osobowości dziecka, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia. 

Bati Strauss dopasowuje dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną do dzieł muzyki klasycznej, a przez to stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką. Celem zajęć z elementami twórczości jest wypowiadanie się dzieci głosem, ruchem, muzyką. Dziecko tworzy z własnej inicjatywy i potrzeby. Stawianie dziecku konkretnych zadań dotyczących różnych form działalności muzycznej umożliwia wspieranie rozwoju i dziecięcej twórczości.

Takie zajęcia stwarzają okazję do:

– ćwiczenia samodzielności, kreatywności,

– rozbudzania wrażliwości na muzykę,

– rozwijania mowy dzięki śpiewaniu, rytmizowaniu tekstów,

– kształcenia wrażliwości słuchowej,

– tworzenia akompaniamentów,

– wyrażania gestem, ruchem muzyki,

– zwiększania koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej,

– aktywnego słuchania muzyki (malowanie, gra, taniec),

– pokonywania nieśmiałości, bierności, lęku,

– wyzwalania pozytywnych emocji, a czasami wyciszania, uspokajania.

 

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ

Stymuluje wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystywane są metody wielostronnego kontaktu ze sztuką, dzięki czemu dziecko jest inspirowane do działania, przeżywania oraz budowania własnego systemu wartości.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Wyzwolić w dzieciach autentyczną ekspresję, która jest następstwem naturalnej potrzeby komunikowania własnych uczuć, myśli i przeżyć, nauczyć bystrej obserwacji rzeczywistości, rozwinąć pamięć, spostrzegawczość i kreatywność.

 

 • Udogodnienia
 • Adaptacja bez rodzica
 • Adaptacja z rodzicem
 • Elastyczne godziny przyjścia/wyjścia
 • NVC
 • Spacery zimą
 • Spokojna adaptacja
 • Placówka posiada
 • Klimatyzacja
 • Krzesełka do karmienia
 • Oczyszczacz powietrza
 • Parking
 • Plac zabaw na podwórku
 • Wyżywienie
 • Catering
 • Menu bez cukru
 • Menu bez glutenu
 • Menu wegetariańskie
 • Aktywności dodatkowe
 • Animacje
 • Imprezy okolicznościowe
 • Imprezy tematyczne
 • Urodziny
 • Warsztaty dla dzieci
 • Warsztaty dla rodziców
 • Wycieczki
 • Konsultacje ze specjalistami
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Adres

Rumiana 86, Warszawa

Opinie

Doskonały0%

Bardzo dobry0%

Dobry0%

Sprawiedliwy0%

Słaby0%

 

Midori Preschool Wilanów Warszawa otrzymał 0 opinii ze średnim wynikiem  out of 5

 

Opinie użytkowników

Placówkowo LOGO

Copyright ©2024 by Placówkowo